TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

09-12-2019

Communicatie huisvesting arbeidsmigranten

Onderzoek onder de inwoners van Horst aan de Maas over de communicatie bij de huisvesting van arbeidsmigranten

‘Communicatie huisvesting arbeidsmigranten ligt bij gemeente’

Een gemeente moet het voortouw nemen in communicatie naar de buurt als er plannen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten. Zij geeft namelijk de vergunningen af en is daarmee de eerst verantwoordelijk. Dat vindt 62 procent van de inwoners van Horst aan de Maas, blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.

Het afgelopen jaar zijn er diverse initiatieven voor het huisvesten van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas gepresenteerd. Inwoners vinden het belangrijk dat zij daar goed over worden geïnformeerd en willen dat het liefste door middel van een informatiebijeenkomst. Maar dan moet er nog wel de mogelijkheid zijn om inspraak te hebben, zegt één van de ondervraagden. “Eerst luisteren , dan pas met een plan komen en niet omgekeerd.” Een ander beaamt dit: “Vaak komen ze al met concrete plannen en is inspraak bijna onmogelijk. Het zou zo moeten zijn dat er vanaf het begin van de besprekingen directe bewoners ingeschakeld moeten worden.” Als omwonenden in een vroeg stadium meegenomen worden in het traject, kan het onrust wegnemen. “Arbeidsmigranten zijn geen boze, gevaarlijke mensen. Zorg ervoor dat ze geïntroduceerd worden als medeburgers.”

Verantwoordelijkheid
Als het gaat om wie het meest verantwoordelijk is voor de communicatie richting bewoners, dan vindt 62 procent dat de gemeente die verantwoordelijkheid moet nemen. “De gemeente geeft aan dat ze staat voor ‘leefbaarheid’ en geeft de vergunningen af”, is een reactie. “Gezien de gevoeligheid en emoties rondom de huisvesting van arbeidsmigranten dient de gemeente het voortouw te nemen in de communicatie en discussie hierover.”

Maar ook de huisvester moet de buurt betrekken bij zijn plannen, vindt 28 procent van de inwoners. Ook vinden sommigen dat het het beste zou zijn wanneer zij gezamenlijk optrekken met de gemeente en de werkgever.

Download resultaten