TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

09-12-2019

Gemeenschappelijk sportpark America en Meterik

Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de Maas over het gemeenschappelijk sportpark America en Meterik

‘Een nieuwe locatie is altijd beter’

Heeft een nieuw onderzoek naar een locatie voor een gezamenlijk sportpark voor America en Meterik nut? 19 procent van de inwoners van Horst aan de Maas vindt van niet. Wie zegt namelijk dat er uit een nieuw onderzoek naar een geschikte locatie een ander resultaat komt? Door opnieuw te gaan onderzoeken worden zo onnodig kosten gemaakt.

Voetbalverenigingen AVV America en RKSV Meterik willen gaan fuseren. De jeugdafdelingen spelen al samen en om in de toekomst bestaansrecht te houden, is een volledige samenwerking onafwendbaar. De vraag is echter waar er dan getraind moet worden. Een aantal locaties is de afgelopen jaren de revue gepasseerd, maar afgewezen door gemeente Horst aan de Maas. Haar voorkeur gaat namelijk uit naar het opknappen van het sportpark in Meterik. Dit stuit echter op veel bezwaar vanuit de Americaanse leden. Reden voor wethouder Han Geurts om tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 november te melden dat er een nieuw onderzoek komt. Geldverspilling vindt 19 procent van de inwoners, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.nl “Hoezo opnieuw? Heeft het eerste onderzoek niet goed en volledig plaatsgevonden? Zijn er nog nieuwe dingen om te onderzoeken? Als dat het geval is: ja en anders nee”, zegt een van de ondervraagden. “Hier zit nu zeer veel emotie en non-feitelijkheid in het debat. Door daar helemaal weer gehoor aan te geven kom je er niet uit. Andere verenigingen in America zijn ook al samen gegaan , zoals korfbalvereniging Oxalis, en daar hoor je niets over op dit vlak. Gewoon doorbijten.”

Poldermodel
Toch vindt iets minder dan de helft van de inwoners dat een fusie pas kan plaatsvinden als beide clubs tevreden zijn. Draagvlak moet er zijn. Een fusie werkt pas als beide clubs er achter staan. “Bij twee verenigingen is een nieuwe locatie altijd beter. Anders blijft het, het voetbalveld van Meterik en bij een nieuw veld is het van alle twee”, vindt een inwoner. En anders kan er eventueel nog voor een Poldermodel gegaan worden, zoals iemand suggereert: één veld in America voor de senioren en de jeugd samen in Meterik.


Download resultaten