TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

15-10-2019

Boerenprotesten

Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de Maas over Boerenprotesten

'Kleine boeren zijn de klos'

Het onafhankelijk burgerpanel TipHorstaandeMaas stelt dat uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de inwoners van de gemeente Horst aan de Maas voorstander is van de huidige boerenprotesten. Boomkweker Leon Coenders uit Swolgen was dinsdag 1 oktober op het Malieveld in Den Haag om te protesteren. “Ik was wel klaar met het negatieve sentiment rondom onze sector”, zegt hij. André Vollenberg uit Grubbenvorst van vereniging Behoud de Parel heeft begrip voor de protesten, maar denkt dat de normale boer het onderspit delft.

Samen met veehouders Eduard Maas, Ger de Swart en Ge Poels, allen uit Swolgen, vertrok hij om 01.30 uur met de tractor richting Den Haag. Daar kwam het gezelschap om 12.30 uur aan. “Ik ben gegaan omdat ik er klaar mee ben dat de boeren voortdurend de zwartepiet krijgen toegespeeld. In mijn ogen heerst er onterecht een negatief sentiment”, vertelt Coenders.

Veroorzakers
Behoud de Parel zet zich in om de leefbaarheid in de gemeente Horst aan de Maas zo goed mogelijk te houden. Zij voeren onder andere actie tegen de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Vollenberg begrijpt de protesten van de boeren. “De boeren die nu geprotesteerd hebben, zijn niet de veroorzakers. Dat is de intensieve veehouderij”, zegt Vollenberg.
Hij stelt dat de ‘gewone boer’ slachtoffer is van de grote bedrijven. “Meer dan de helft van de investeringen die de overheid doet, gaat naar zogenaamde innovaties van grote bedrijven. Een klein gedeelte gaat naar het opkopen van verouderde bedrijven. Daardoor kunnen de grote bedrijven de prijs laag houden en delven de kleinere het onderspit, terwijl zij niet schuldig zijn aan de vervuiling. Dat zijn juist de grote boeren.”

Kleine boeren
Coenders kan zich daarin vinden. “De kleinere boeren moeten de mogelijkheid krijgen om te volgen. Als zij dadelijk wegvallen, dan heb je alsnog de krimp. Maar dan heb je niks bereikt.” Maar hij stelt dat de grote bedrijven ook risico lopen. Ze investeren flink, maar worden tegengewerkt door allerlei regelgeving. “Het hele stikstofprobleem is ook wat overdreven, want er gebeurt al veel. De grotere bedrijven hebben allemaal al flink geïnvesteerd in het verminderen van de stank en uitstoot", stelt hij. Uit cijfers van het burgerpanel blijkt dat niet alleen naar de boeren gekeken moet worden. De industriesector wordt door 72 procent van de respondenten genoemd als sector die het meest moet bijdragen aan het stikstofprobleem. 'Begin maar eens bij de echte grote vervuilers, de industrie en luchtvaart', laat een van de respondenten weten.

Halvering veestapel
Vollenberg stelt dat het voorgestelde plan om de veestapel te halveren, de enige optie is. “Dan kan er echt iets gedaan worden aan de stikstofuitstoot. In die zin is het goed dat er rigoureuze
maatregelen genomen worden. De afgelopen jaren is het pappen en nathouden geweest. We moeten er wel voor zorgen dat we in een goed leefbaar gebied blijven wonen.” Vollenberg zegt
daarnaast dat er gekeken moet worden naar de maatschappelijk toegevoegde waarde. “En niet alleen naar de waarde die het voor de ondernemer heeft.”

Toekomst
Het burgerpanel vroeg haar respondenten naar andere maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. 'Maximale snelheid verlagen en andere sectoren ook aanpakken' wordt veel genoemd. Coenders hoopt vooral dat er snel een einde komt aan de polarisatie in maatschappij over het onderwerp. “Als boeren kunnen we echt wel een goede bijdrage leveren, maar niet als we constant tegengewerkt worden. We moeten het samen oppakken, dat komen we verder.”

Tekst: Robert Hesen (Hallo Horst aan de Maas)


Download resultaten