TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Horst aan de Maas

Mate van participatie in de gemeente Horst aan de Maas bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Horst aan de Maas scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten