TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

17-10-2019

Drugsgebruik onder de jeugd

Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de Maas over het drugsgebruik onder de jeugd

‘Jeugd heeft ander beeld van drugsgebruik dan werkelijkheid’

Dealen op het schoolplein, jeugd die op straat wordt aangesproken of ze een pilletje wil: leerlingen van het Dendron College in Horst schetsten een verontrustend beeld dinsdag 8 oktober in het gemeentehuis tijdens de jongerenraadsvergadering. Dat vinden onder andere ook de ouderraad van het school en Synthese. Al zet die laatste ook wat kanttekeningen bij de verhalen.

José Versleijen, woordvoerder van de ouderraad is bekend met het drugsprobleem, laat zij desgevraagd weten. “Uit navraag bij onze eigen kinderen, die geen drugs gebruiken, blijkt dat de meeste wel bekend zijn met een wiet-geur die regelmatig bij de rotonde bij de fietsenstalling hangt”, zegt ze. “Ook zijn zij bekend met de plek waar gebruikt en gedeald wordt, namelijk het schuurtje bij de moestuintjes. Het onderwerp drugs komt regelmatig op de agenda van de ouderraad en onze zorg wordt daar ook zeer serieus genomen door de directie van de school.” De ouderraad gaat er vanuit dat school de juiste stappen onderneemt. “Maar ze kan het ook niet dichttimmeren. De jeugd is sluw genoeg om dit stiekem en net buiten bereik van docenten te doen. School kan dit ook niet alleen oplossen, ze heeft daar de samenwerking met ouders bij nodig. Maar goed”, voegt ze daaraan toe, “ook ouders zijn misschien niet altijd op de hoogte.” Ze vindt die samenwerking, aangevuld met professionals als de politie en instanties zoals Synthese, erg belangrijk. “Vaak, niet altijd, zijn het jongeren die al bekend zijn. Zoals leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Daarmee willen we het drugsgebruik niet goedpraten, maar dan zijn de jongeren wel al bekend bij zorginstellingen en is stoppen met drugs slechts een kwestie van tijd.”

Populariteit
Volgens jongerenwerker Wim Lange zijn de signalen zorgwekkend, maar gebruikt het allergrootste deel van de jongeren geen drugs (op school). “Populariteit van middelen is al jaren hetzelfde. Het is belangrijk om dat ook te blijven benoemen. Vooral voor de beeldvorming bij jongeren, zij hebben een ander beeld van de werkelijkheid en daarom denken ze dat veel meer jongeren experimenteren met drugs dan werkelijk het geval is." Volgens Lange wordt door jongeren alcohol het meeste gebruikt, gevolgd door cannabis en xtc. "De Nationale Drugs Monitor uit 2018 stelt dat het xtc-gebruik onder scholieren daalt, echter denken veel jongeren dat steeds meer scholieren zijn gaan gebruiken."

Taboe
Over het algemeen is de jeugd terughoudend als het gaat over drugsgebruik. Tijdens de jongerenraadsvergadering riep de Dendron-jeugd de gemeente op het probleem serieus te nemen. Synthese juicht deze oproep dan ook toe. Wim Lange : "Omdat het gebruik, bezit, en handelen in drugs bij wet verboden is, rust er een taboe op het bespreken van het gebruik. Daar komt bij dat jongeren geen zin hebben in gedoe als ze er eerlijk over vertellen. Dit maakt dat het niet zomaar een onderwerp is waar jongeren over willen vertellen."

Signaal
Ook burgemeester Ryan Palmen is blij met de oproep van de leerlingen. “Ik vind het mooi dat het thema door jongeren zelf naar voren wordt gebracht en hun oproep om hierover met jongeren beleid te maken in plaats van voor jongeren omarm ik graag”, laat hij in een reactie weten. Hij heeft de leerlingen inmiddels toegezegd met hen in gesprek te gaan. “Het gesprek zal gaan over wat we samen kunnen doen om het thema goed te adresseren bij jongeren en over het geven van goede voorlichting. Ook werkende preventieacties zullen aan de orde komen. De GGD doet regelmatig onderzoek en in het voorjaar van 2020 ontvangen we nieuwe cijfers.” Het thema staat op de agenda van een werkgroep, waar naast de gemeente onder andere ook politie en Synthese van uit maken. Wim Lange: “Het signaal zoals dat binnen is gekomen nu, zullen we verder moeten onderzoeken en gezamenlijk met onze ketenpartners moeten oppakken. Dit bespreken we in de werkgroep alcohol en drugspreventie en dan gaan we bekijken hoe en met welke partners we dit oppakken.” Een woordvoerder van de politie vult aan: “Het is bekend dat er zorgen zijn en wij roepen mensen vooral op dat als ze signalen hebben, dit te delen met ons. Want als er echt een probleem is, zullen we daar iets mee moeten doen maar daarvoor is wel informatie nodig.”
Het Dendron College was niet bereikbaar voor commentaar.

Horst aan de Maas maakt zich zorgen
Uit onderzoek van TipHorstaandeMaas blijkt dat 67 procent van de inwoners van Horst aan de Maas zich zorgen maakt om het drugsgebruik onder de jeugd. Zij is dan ook blij dat er aandacht voor komt, al vraagt een deel zich ook af waarom nu pas. “Ik vind het bizar dat de gemeente zich er nu pas druk over gaat maken” reageert een respondent. “ Dit is een probleem dat er al jaren is in Horst. Alles wordt maar gedoogd. De uitgaande jeugd kan hier aan alle soorten drugs komen en ze hoeven daar echt niet veel moeite voor te doen. Omdat zoveel jeugd drugs gebruikt, vindt ze het normaal.” Als het aan de inwoners ligt komt er een strengere handhaving op het gebruik van drugs. Ook moeten de scholieren beter worden voorgelicht net als de ouders. “Goede voorlichting aan ouders is belangrijk, zodat ze ook met de kids in gesprek kunnen. Niet alles is meteen slecht, ga er verantwoord mee om. Op dit moment gaan bij alle ouders de alarmbellen rinkelen als ze horen dat hun kind drugs gebruikt, met als gevolg dat de kids hier zeker niet open over zijn richting ouders. begrip voor elkaar hebben kan alleen maar als je de materie begrijpt en daar schort het vooral bij de ouders aan.”


Tekst: Jeanine Hendriks en Marieke Vullings (Hallo Horst aan de Maas)


Download resultaten