TipHorstaandeMaas

Uw mening over Horst aan de Maas Aanmelden

21-11-2019

Bezuinigingen (2019)

Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de Maas over bezuinigingen

Uit onderzoek van TipHorstaandeMaas blijkt dat bijna 60 procent van de inwoners van Horst aan de Maas dat gemeente mag bezuinigen op culturele activiteiten. Gemeentelijke belastingen en lokaal ondernemerschap vormen de top-3.

Aan de hand van de vraag waarop gemeente Horst aan de Maas mag bezuinigen zijn deze resultaten gebleken. De inwoners noemen onder de noemer culturele activiteiten vooral de activiteiten van Afslag10. “Afslag10 heeft al genoeg gekost, mooi laten zo”, laat een respondent weten. Het gebied wordt door veel inwoners als een prestigeproject gezien. “Bijna alle inwoners weten dat ook hier straks miljoenen euro’s naar toe moeten.” Iemand anders heeft al een bestemming voor het geld dat er bezuinigd wordt: “Verdeel dat geld over alle dorpen ten bate van sport. Het is veel effectiever en beter voor de gemeenschap.”

Verplaatsing zwembad
De verplaatsing van zwembad De Berkel in Horst naar een andere locatie, wordt ook genoemd als een post waarop de gemeente moet bezuinigen. Een aantal respondenten zijn het niet eens met de plannen om een nieuw zwembad te bouwen in wellicht Afslag10. “Bezuinigen om een zwembad te bouwen waar misschien één keer in de 10 jaar een Nederlands of internationaal toernooi wordt gehouden. Het is altijd leuk om met andermans belastinggeld te werken. Zouden ze het privé zo ook doen, of kijkt men dan toch naar de inkomsten en uitgaven?”

Onderwijs
Waarop absoluut niet mag worden bezuinigd volgens de inwoners van Horst aan de Maas zijn onder andere onderwijs, de zorg en veiligheid. “Er mag niet bezuinigd worden op activiteiten waar de zwaksten in de samenleving direct de dupe van zijn”, laat een respondent horen. Iemand anders ziet onderwijs als belangrijkste punt. “De jeugd verdient de best mogelijke voorwaarden voor een goede toekomst.”


Download resultaten